Hos Toma går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og vi investerer omfattende ressourcer i uddannelse, egenkontrol og opfølgning – til gavn for både vores kunder og os. For at sikre en ensartet kvalitet og at vores arbejde bliver udført i henhold til det aftalte serviceniveau, gør vi ligeledes brug af et kvalitetssikringssystem. Det er vigtigt, at kvalitetssikringen er dokumentérbar, og derfor udfærdiges kvalitetsrapporter, som gennemgås med den enkelte kunde.

Vi benytter en række værktøjer til at holde øje med, om vi lever op vores kunders forventninger. Heriblandt kan nævnes: Kvalitetsmålinger, målinger på opstarter, tilfredsheds­analyser samt dokumentation for uddannelse. 

På den måde samler vi viden om, hvordan vores kunder opfatter den leverede service, og vi kan sætte aktiviteter i gang, hvis det skulle være nødvendigt for at imødekomme vores kunders kvalitetsforventning.

Målbar kvalitet

Enhver aftale bør have konkrete mål for kvalitetsniveauet.

Vi har implementeret kvalitetsniveauer (SLA) og målepunkter (KPI) i alle services, så vores kunder kan være sikre på at få leveret den ønskede kvalitet.

En fast procedure for fejl og mangler er naturligvis også en del af vores set-up.

Egenkontrol

Egenkontrol er et vigtigt element i sikring af kvaliteten hos vores kunder. Hver enkelt servicemedarbejder instrueres i at udføre kontrol af deres eget arbejde, og der følges op på at det foregår.

Mange småfejl fanges og korrigeres allerede på dette stadie, og servicemedarbejderne ser hurtigt værdien af denne funktion.

En stærk ledelse og dygtige medarbejdere

I er sikret en synlig lokal forankret ledelse, der har de nødvendige kompetencer til at handle på stedet. 

Løbende uddannelse er med til at udvikle vores medarbejdere og at gode medarbejderforhold er nøglen til et godt produkt og dermed tilfredse kunder.

En god opstart og LØbende optimering

En god start, løbende optimering og kommunikation er helt afgørende for et godt fremtidigt samarbejde. Vi ønsker at bidrage med et godt og proaktivt samarbejde fra første dag.

Derfor følger vi en fast opstartsstruktur, som vi gennemgår med jer inden opstarten. Denne gennemgang sikrer, at vi får en god dialog fra starten. Derudover fastsætter vi en fast mødestruktur på flere ledelsesniveauer for kontraktperioden, så vi sikrer løbende dialog og fokus på optimering.