Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en sikker måde. I vores privatlivspolitik kan du læse om vores håndtering af dine personoplysninger. Vores håndtering af data følger databeskyttelsesreglerne (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj i EU/EØS.

Hvad er personoplysninger – og følsomme personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificerbar person så som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Betegnelsen for følsomme personoplysninger er eksempelvis oplysninger som race, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, sundhedsoplysninger og fagforeningsmedlemsskab. 

Hvilke oplysninger behandler vi i Toma

Med "behandling" menes, at Toma indsamler, bruger, videregiver, opbevarer og sletter dine personlige data. Toma har ansvaret for at sikre, at vi bruger de personlige data i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Toma indsamler og behandler kun dine personlige oplysninger, hvis vi har et legitimt grundlag for behandlingen iht. gældende lovgivning, herunder f.eks.:   

  • Vi har indhentet dit samtykke (eks. udfyldt en kontaktformular på toma-as.dk)
  • Det er nødvendigt for at overholde en serviceaftale
  • Vi er juridisk forpligtet til at gøre det eller
  • Vi har en legitim interesse (eks. markedsføre og sælge vores services)

Med hvilket formål indsamles disse oplysninger
Vi indsamler personoplysninger om vores medarbejdere, eventuelt kommende medarbejdere (dvs. jobansøgere), kunder, leverandører, kunders og leverandørers repræsentanter og andre interessenter samt brugere af vores hjemmeside.

Vi baserer behandlingen af disse data på vores legitime interesse i at drive vores forretning og være i stand til at levere vores serviceydelser. Herudover men ikke begrænset til, at kunne tiltrække og udvælge medarbejdere, kommunikere og markedsføre os troværdigt samt udvikle vores forretningsområder. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at overholde de gældende lovmæssige og forskriftsmæssige krav. 

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at sende nyhedsmail eller elektronisk/telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du udfylder kontaktformular på toma-as.dk eller på vores kanaler på sociale medier. Du kan altid framelde dig nyhedsmails og den elektroniske/telefoniske markedsføring.

Dine personlige data er påkrævet, for at vi kan sende dig det materiale, du har udtrykt interesse for og givet samtykke til, eksempelvis nyhedsbreve. Vi bruger også personlig information til at kontakte dig personligt, hvis du har udfyldt en kontaktformular.

Vi registrerer antal besøg på toma-as.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester.

Dine personlige data kan blive overført til et tredjeland, det vil sige et land uden for EU/EØS, grundet Tomas brug af cloud baserede tjenester i Office 365, der leveres af Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”).

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, administrerer Microsoft kundedata (såsom e-mail, filer) i datacentre i EU (i øjeblikket: Dublin (Irland) og Amsterdam (Holland)). Som en integreret del af Office 365-tjenester, kan visse begrænsede personlige oplysninger (f.eks. e-mailadresse) også blive behandlet i USA.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

  • du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.